W związku z prowadzonymi projektami i wnioskami projektowymi z Dotacji EU niniejszym firma Spirvent publikuje aktualne zapytania ofertowe.

W związku z planowaną realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego mikroinwertera” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany w załączeniu przedmiot zamówienia.

Czytaj więcej...

W związku z planowaną realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego mikroinwertera” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany w załączeniu przedmiot zamówienia.

Czytaj więcej...