W związku z prowadzonymi projektami i wnioskami projektowymi z Dotacji EU niniejszym firma Spirvent publikuje aktualne zapytania ofertowe.


2015-07-14

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015

W związku z planowaną realizacją przez firmę SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, pn.

„Innowacyjne, rozproszone metody produkcji i magazynowania energii z wiatru i słońca wraz z prognozą oddziaływania na sieć energetyczną” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe.

Termin wysyłania ofert (do 22.07.2015)

W związku z zapytaniem 01/2015 publikujemy następujące pliki:  
( kliknij nazwę aby pobrac plik )


ZAPYTANIE OFERTOWE Spirvent.pdf oraz


FORMULARZ OFERTOWY Spirvent.docx 


2015-07-25

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2015:

„W związku z rozstrzygnięciem przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapytania ofertowego nr 1, informujemy, że na wykonawcę działań opisanych w Zapytaniu wybrany został Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.”