W związku z planowaną realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego, hybrydowego falownika wyspowo-sieciowego o budowie modułowej” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Pliki: