Inwerter Wolta uzyskał opinię z Politechniki Poznańskiej stwierdzającą unikalność w skali światowej, w zakresie czasowym 1 roku, naszego rozwiązania dotyczącego zarządzania prądami upływu.

Zaświadczenie to w sposób istotny honoruje wyjątkową cechę naszego Systemu, jaką jest podwyższone bezpieczeństwo eksploatacji systemów PV z naszymi inwerterami!


(kliknij aby obejrzeć cały dokument)

 

Od ćwierć wieku cieszymy się wolnością i poszanowaniem kapitału a w odczuciu autora inżynierowie zgłaszają mało innowacji i wynalazków.

Analizując polskie wynalazki i miejsce ich powstania autor dochodzi do wniosku, że  polscy wynalazcy są więcej doceniani  poza granicami niż w Polsce?  Taki przykład z dziedziny fotowoltaiki stanowi Olga Malinkiewicz autorka wynalazku polegającego na wydajnym nanoszeniu materiału perowskitowego na dowolnym podłożu, np. folii PET. Za to odkrycie  otrzymała główną nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym Photonics21.

Od ponad roku autor  ma zaszczyt pracować w zespole konstruktorów pracujących nad opracowaniem polskiego falownika (inwertera) przetwarzającego energie prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach sieci energetycznej tzw. ON-GRID. W wyniku tych prac  zostało dokonane  zgłoszenie patentowe „Układ przekształtnika DC/DC/AC” w Urzędzie Patentowym RP. Nr zgłoszenia: P. 412 104 Nasz nr: PK/3085/AW, zgłaszający- firma Spirvent sp. z  o.o.

 Przedmiot wynalazku

Czytaj więcej...

Operator sieci wymaga, aby energia oddawana posiadała pewne parametry.

Nie spełnienie tego wymogu wiąże się z nałożeniem przez niego kary, najczęściej finansowej.
Z tego powodu dbanie o jakość oddawanej energii
jest jednym z najważniejszych funkcji inwertera.
 
Są dwie znaczące normy w kontekście badania jakości energii:
EN 61000-3-2 dotycząca harmonicznych w prądzie oraz 
EN 61000-3-3 dotycząca zmian napięcia (flickerów).
 
Inwerter w warunkach pracy znamionowej musi zapewniać spełnienie powyższych norm.

Pomiary harmonicznych prądu i flikerów zostały wykonane na Uniwersytecie w Zielonej Górze.
Jako symulator sieci energetycznej wykorzystano system Netwave firmy Emtest. Generował on napięcie sinusoidalne o THD < 0.01%. System jest zaprojektowany
tak, że może pobierać energię z zewnętrznego źródła. Miernikiem THD było urządzenie Hioki 3196, wysokiej klasy urządzenie pomiarowe.
Badania zostały przeprowadzone dla różnych wartości generowanej mocy. Przyjęto, że inwerter musi generować prąd o THD mniejsze niż 5 % oraz THD najbardziej 
znaczącej harmonicznej musi być mniejsze od 3 %.
Wyniki pokazano poniżej. Jak można zauważyć, nawet dla niskich mocy inwerter Spirvent Wolta 3 kW jest w stanie zapewnić zgodność z normą.

Czytaj więcej...

Inwerter Spirvent Wolta 3 kW
przeszedł pomyślnie ciąg badań wymaganych do nadania mu znaku CE. 

Aby urządzenie było wprowadzone na rynek europejski musi być nadany mu znak CE. Nadanie znaku CE jest jednoznaczne z deklaracją, że spełnione są normy dotyczące danego wyrobu, w tym normy na emisję zaburzeń, odporności na zaburzenia oraz rzeczy związane z bezpieczeństwem oraz parametrami jakościowymi.

Czytaj więcej...

Podczas targów GreenPopower 2016 zaprezentowaliśmy rozwiązanie zapewniające ciągłe zasilanie klienta podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Rozwiązanie to bazuje na instalacji fotowoltaicznej opartej o system WOLTA produkowany przez Spirvent biorącej na siebie ciężar zapewnienia zasilania obiektu. Włączonym w ten układ agregat, jest zapasem w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną względem produkcji z PV (np. w nocy) oraz wzorcem częstotliwości, co umożliwia zastosowanie klasycznego rozwiązania on-grid. 

Czytaj więcej...