Operator sieci wymaga, aby energia oddawana posiadała pewne parametry.

Nie spełnienie tego wymogu wiąże się z nałożeniem przez niego kary, najczęściej finansowej.
Z tego powodu dbanie o jakość oddawanej energii
jest jednym z najważniejszych funkcji inwertera.
 
Są dwie znaczące normy w kontekście badania jakości energii:
EN 61000-3-2 dotycząca harmonicznych w prądzie oraz 
EN 61000-3-3 dotycząca zmian napięcia (flickerów).
 
Inwerter w warunkach pracy znamionowej musi zapewniać spełnienie powyższych norm.

Pomiary harmonicznych prądu i flikerów zostały wykonane na Uniwersytecie w Zielonej Górze.
Jako symulator sieci energetycznej wykorzystano system Netwave firmy Emtest. Generował on napięcie sinusoidalne o THD < 0.01%. System jest zaprojektowany
tak, że może pobierać energię z zewnętrznego źródła. Miernikiem THD było urządzenie Hioki 3196, wysokiej klasy urządzenie pomiarowe.
Badania zostały przeprowadzone dla różnych wartości generowanej mocy. Przyjęto, że inwerter musi generować prąd o THD mniejsze niż 5 % oraz THD najbardziej 
znaczącej harmonicznej musi być mniejsze od 3 %.
Wyniki pokazano poniżej. Jak można zauważyć, nawet dla niskich mocy inwerter Spirvent Wolta 3 kW jest w stanie zapewnić zgodność z normą.

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjawisko migotania światła (flikery) powstaje w momencie, kiedy urządzenie podczas pracy pobiera (lub oddaje) takie wartości prądu, które powodują
chwilowe zmiany napięcia sieci. Przy odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie zmian, następują efekty np. w postaci migotania światła. Takie zachowanie urządzeń
jest uważane za "uciążliwe". Inwerter, jako urządzenie oddające energię do sieci, modyfikuje znacząco amplitudę napięcia sieci, zwłaszcza w starszych instalacjach
odległych od stacji transformatorowych. Inwerter musi pilnować, aby zmiany te nie były uciążliwe dla użytkowników końcowych.
 
Normy ustalają wartość flikerów chwilowych oraz 10-cio minutowych. Limit 10-minutowy (Pst) wynosi 1.0. Poniżej pokazano wynik z pomiarów
wykonywanych przez 30 minut.

Z przerowadzonych badań wynika, że inwerter Spirvent Wolta 3 kW Spełnia normy nie wprowadzając uciążliwości dla użytkownika końcowego i dba o dobrą jakość wprowadzanego prądu.

 zespół Spirvent