System Wolta to połączenie flagowego produktu Spirventu, unikalnego i nagradzanego medlami Inwertera Wolta - z Miernikiem Bezprzewodowym Watta.
Całość systemu komunikuje się przez moduł Flara, obsługujący do 10 urządzeń - czy to inwerterów, czy mierników monitorujących Watta.
System nasz jest wyjątkowy ponieważ zupełnie nie wymaga dodatkowych kabli do komunikacji pomiędzy modułami.
Produkty Spirvent używają bezprzewodowego telemetrycznego standardu NRF, który ma zasięg do 1000m w otwartej przestrzeni a do 3 ścian w budynkach.
Właściciel i instalator mają zatem znacznie uproszczone zadanie podczas uruchomienia. Transmisja odbywa się przy użyciu dedykowanego szyfrowanego protokołu, jest dzięki temu niezwkle bezpieczna.
Ponadto składnikiem systemu Wolta jest chmura obliczeniowa zapewniająca bezpieczne dodatkowe przechwoanie danych z instalacji, z zachowaniem zasad redundancji zasobów. Działanie z chmury ma także zaletę szybkości, niezależności od lokalnego połączenia, a także najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Chmura wykonuje także wiele zadań analitycznych, oferując użytkownikom oczekiwane przez nich raporty. 
Dzięki chmurze właściciel systemu może także otrzymywać powiadomienia monitoringu, na przykład o przekroczeniu parametrów zazwyczaj występujacych w instalacji.

Wiecej i Inwerterze Wolta oraz Mierniku Bezprzewodowym Watta przeczytają Państwo na stronach tych składowych produktów Systemu Wolta.